Dagtrips België | Reizen Muylaert

Dagtrips België

Dagtrip voorstel 1: Leuven, universiteitsstad

Gesticht in 1425, is de Leuvense universiteit de oudste van het land. Dat ze al zolang met de stad is verbonden, maakt dat ze ermee vergroeid is. In tegenstelling tot de meeste universiteitssteden heeft Leuven geen gesloten campus. De universitaire faculteiten en instituten staan verspreid over de hele stad. Meestal zijn het nieuwe, moderne gebouwen, soms ook oude, fraaie historische panden.

9.15 uur:
Aankomst te Leuven.
Kopje koffie of frisdrank.

Het Pajottenland is een streek, gelegen ten westen van Brussel. Het landschap is er een beetje heuvelachtig, want het Brabants plateau is er doorsneden met talrijke beken, zoals de Pede, de Zuunbeek en de Mark.
Vruchtbare leemgrond maakte deze streek zeer geschikt voor landbouw. Ook nu nog is het Pajottenland grotendeels een lappendeken van akkers, velden en weiden, vaak omheind door rijen populieren of knotwilgen.

Het Zoniënwoud gelegen ten zuidoosten van Brussel, is ongetwijfeld het mooiste beukenbos van ons land. Dat dit zo is, hebben we te danken aan het Oostenrijkse bewind dat op het einde van de 18de eeuw een aanvang maakte met de massale aanplanting van deze bomen. Deze wijze van herbebossing zou ook in de 19de eeuw voortgezet worden, zodat het Zoniënwoud voor ongeveer 80% uit beuk bestaat. Vandaag worden bospercelen echter vernieuwd met nog andere inlandse boomsoorten, voornamelijk eik.

De groene gordel rond de hoofdstad Brussel is een ruime regio, die zich uitstrekt ten westen van het Hageland. Dit rijkgeschakeerde gebied vormt een gordel van mooie stukjes natuur en charmante oude dorpen. Een regio ook met een rijke geschiedenis, waarvan majestueuze kastelen en prachtige kerken getuigen.

Hoegaarden ligt in Haspengouw.
In deze landbouwstreek worden naast suikerbieten ook veel graangewassen geteeld. Graan wordt niet enkel gebruikt voor brood maar is ook één van de voornaamste grondstoffen voor de bierbereiding. Vooral te Hoegaarden kende het brouwersambacht een grote bloei in de 18de eeuw.
Dat de brouwers het toen goed stelden, is vandaag nog te merken aan enkele mooie hoeven en dorpshuizen uit die periode, evenals aan de fraaie Sint-Gorgoniuskerk.

Op de wikkel of de verpakking van Belgische suiker staat meestal de T van Tienen. En dat mag niemand verbazen, want in dit stadje is de grootste suikerraffinaderij van ons land gevestigd. Sedert het najaar van 2002 heeft Tienen er een prachtig museum bij. In het Suikermuseum kunt u kennismaken met suiker in al zijn aspecten.

Dagtrip Landen (halvedagprogramma)

Landen ligt in Haspengouw, een streek met weide akkers en boomgaarden. De leemgrond is hier zeer vruchtbaar en al heel vroeg werd die dan ook voor de landbouw ontgonnen.
Grafheuvels en motten in de omgeving van Landen wijzen op een vroege bewoning.

Zoutleeuw, gelegen tussen Tienen en Sint-Truiden, was eeuwen geleden en belangrijk stadje in het hertogdom Brabant. Grenzend aan het prinsbisdom Luik, vervulde het een strategische rol, terwijl de ligging aan de toen bevaarbare Kleine Gete zijn economische ontwikkeling gunstig beïvloedde. Zoals in de meeste Brabantse steden was de lakenhandel ook hier de voornaamste economische activiteit.

Dagtrip Aarschot en omgeving (dagprogramma)

Dagtrip naar Diest (dagprogramma)

In Diest is de verleiding nooit ver weg.
Diest is in de eerste plaats een monumentenstad. Het hart van Diest is de Grote Markt met de Sint-Sulpitiuskerk, het stadhuis, fraaie 17de-en 18de eeuwse gevels en gezellige terrasjes. Onder het stadhuis herbergt het Stedelijk Museum kostbare historische kunstschatten. Van hieruit geeft elk straatje weer een nieuwe verrassing prijs: de middeleeuwse Lakenhal, de watermolen van de prinsen van Oranje-Nassau, het hof van Nassau, de refugehuizen.

Pagina's

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Huur een autobus

 

Een autocar huren?

 

Vraag nu uw gratis offerte

Meer informatie?

Meteo en sneeuwinfo

Vluchtinformatie Zaventem